Voor de kerst een regeling long covid?

maandag 12 december 2022

De Raad van State heeft erkent dat er goede redenen zijn voor een financiële regeling voor zorgprofessionals met long covid. Vakbonden FNV en CNV melden dat niets het VWS nu nog in de weg staat om met een passende regeling te komen. In een gezamenlijke brief roepen de bonden daarom minister Helder op om nog voor de kerst tot een regeling te komen.

Voorstellen van de Raad van State
"In het advies tot voorlichting doet de Raad van State enkele voorstellen over hoe een regeling eruit zou kunnen zien en ook FNV en CNV hebben hier de afgelopen twee jaar diverse voorstellen voor ingediend. Volgens de vakbonden is de financiële situatie voor een aantal getroffenen inmiddels schrijnend", schrijft Nursing in een artikel.

Veel zorgpersoneel moest in 2020 aan het werk in onzekere omstandigheden. Het risico op besmetting was hoog, beschermingsmiddelen en vaccinaties waren pas later (voldoende) beschikbaar en RIVM-richtlijnen werden steeds aangepast.

De bonden vinden daarom dat alle zorgmedewerkers die in 2020 besmet zijn geraakt en daar long covid door kregen, voor een regeling in aanmerking zouden moeten komen. Minister Helder beperkt in haar adviesaanvraag de groep tot mensen die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt.

Hoogte van het bedrag
Nursing schrijft over de hoogte van het bedrag het volgende: "Over het bedrag dat werknemers zouden moeten ontvangen doet de Raad van State geen uitspraak, omdat deze beslissing aan de minister is. Wel verwijst de Raad naar bestaande regelingen voor andere beroepsziekten waar ook de FNV diverse keren naar heeft verwezen met een uitkering van 22.839 EURO per persoon. Een ander fonds waar de bonden ook naar verwijzen, is het particuliere ZWiC-fonds, dat het ministerie van VWS ook financieel steunt met een uitkering van 30.000 EURO." Wel is duidelijk dat de bonden willen dat er voor de kerstdagen een regeling komt.

Bron: Nursing

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.