Is de vrije artskeuze om zeep geholpen?

woensdag 21 december 2022

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft als één van de afspraken opgenomen dat gecontracteerde zorg de norm moet worden en niet-gecontracteerde zorg onaantrekkelijker gemaakt moet worden voor cliënten. Dit resulteert erin dat de vrije keuze voor een arts of zorgverlener verdwijnt. De Tweede Kamer boog zich over dit vraagstuk tijdens een rondetafelgesprek met diverse partijen uit het veld.

Zorgverzekeraars hebben niet stilgezeten
De zorgverzekeraars hebben het standpunt van de Tweede Kamer echter niet afgewacht en ook de nadere uitwerking van de afspraken in IZA niet. Zij hebben vrijwel allemaal in de polissen voor 2023 de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg verlaagd van gemiddeld 75% naar 65%. Let wel, 65% van het gemiddeld gecontracteerde tarief, niet van het NZa-tarief. Een rekenvoorbeeld maakt duidelijk waarom dat verschil heel belangrijk is.

Stel een zorgaanbieder vraagt voor een niet-gecontracteerde behandeling het door het Nza voor die behandeling bepaalde tarief, € 1.500,-. 65% daarvan is € 975,-. De cliënt dient € 525,- zelf bij te betalen.

Echter, zorgverzekeraars betalen zelden het NZa-tarief maar onderhandelen lagere tarieven uit met de zorgaanbieders waarmee ze een contract sluiten. Het gemiddeld contracttarief voor diezelfde behandeling kan dan zomaar uitkomen op € 1.000,-. 65% daarvan is € 650,-, een verschil van € 325,-. Dat voelt een cliënt direct in zijn portemonnee want in plaats van € 525,- moet hij € 850,- bijbetalen.
Theorie vs. Praktijk
In de theorie blijkt dat de verlaging van niet-gecontracteerde tarieven niet nadelig is voor de cliënt. Veel zorgaanbieders nemen namelijk genoegen met het vergoede bedrag en zijn daarmee de dupe van deze afspraak.

Solopartners schrijft dat dit ook de reden is dat met name organisaties die de belangen van zorgaanbieders behartigen tegen deze verlaging zijn. "In hun beleving kost het namelijk de niet-gecontracteerde zorgaanbieders geld en niet de cliënt. Dat zeggen ze uiteraard niet hardop, want voor eigen belang pleiten in de zorg is niet erg gebruikelijk. Dus wordt het belang van de cliënt erbij gehaald en het argument dat door de hogere kosten in feite de vrije artskeuze in het geding is."

De Hoge Raad gaat daarin mee en heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars de niet-gecontracteerde tarieven niet mogen gebruiken als hinderpaal voor de vrije artsenkeuze. Wellicht dat op korte termijn een nieuwe procedure over deze kwestie wordt gestart en er duidelijkheid komt over de vraag hoe ver verzekeraars mogen gaan.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.