Voorkom fraude met de Pre-employmentscreening van Duobus

maandag 27 februari 2023

Criminelen gebruiken steeds vaker een zzp-constructie om te infiltreren in de zorg en zo de lucratieve zorggelden binnen te kunnen harken. Wij begrijpen als geen ander dat jij dit als zorgaanbieder wilt voorkomen en om deze reden hebben wij de Duobus Pre-employment screening ontwikkeld. In dit artikel vertellen we je meer over de mogelijkheden van onze Pre-employment screening en wat je ermee kunt doen.

Pre-employment screening in de zorg
Wanneer je samenwerkt met zzp’ers in de zorg brengt dat tal van controles met zich mee. Veel daarvan voeren wij als Duobus voor je uit. Waar mogelijk doen we dit automatisch en handmatig waar dat nodig is. Zo voeren wij onder andere een identiteitscontrole uit, controleren we de BIG-registratie en vragen wij de diploma’s van de zelfstandige op.

Al deze informatie wordt gekoppeld aan het profiel van de zzp'er voordat hij of zij aan de slag gaat bij een aangesloten zorgaanbieder. Wanneer jij vervolgens een zelfstandige zoekt/een opdracht plaatst, kan je aangeven aan welke eisen deze zzp’er moet voldoen. Deze controles zijn standaard onderdeel van onze dienstverlening en brengen geen aanvullende kosten met zich mee.

Welke informatie controleert Duobus?
1.    Identiteitscontrole
Voordat iemand voor jouw organisatie gaat werken, moet de verificatieplicht uitgevoerd worden. Ook bij zzp'ers is dit het geval. Bij de verificatieplicht wordt gekeken naar het document, wordt de identiteit gecontroleerd en wordt vastgesteld of de persoon mag werken in Nederland. Duobus voert deze controle online uit en met moderne technieken wordt de identiteitscontrole op afstand snel en veilig uitgevoerd.

2.    Kamer van Koophandel
Duobus heeft een koppeling met het register van de KVK. De koppeling wordt voor meerdere doeleinden ingezet. Vanzelfsprekend om te controleren of de inschrijving aanwezig is. Maar daarnaast is het ook erg handig bij het aanmelden van de zzp'er, zo hoeft deze zijn adresgegevens niet in te voeren. Dat is niet alleen wel zo makkelijk, het verkleint ook fouten bij de invoer.

3.    Kwaliteitsregister
Om te zorgen dat zorgverleners bekwaam zijn en blijven in het uitvoeren van voorbehouden handelingen, is het belangrijk dat er periodiek bijscholing gevolgd wordt. Dit is opgenomen in de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering. De norm is opgesteld door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in samenspraak met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Volksgezondheid en branchepartijen in de zorg. Het Kwaliteitsregister V&V geeft zorgverleners de mogelijkheid om te voldoen aan deze norm. Duobus controleert of de zzp'er is ingeschreven in het register. Zo weet u dat de zzp'er ook aandacht besteed aan het op peil houden van de voorbehouden handelingen.

4.    HKZ en Kiwa Keurmerk
Met een keurmerk (HKZ of Kiwa Mijn Keurmerk) laat de zzp'er in de zorg zien dat hij kwaliteit belangrijk vindt en kan werken volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Duobus controleert het behaalde certificaat van HKZ of Kiwa Mijn Keurmerk online. Omdat de certificaten een geldigheidstermijn hebben moeten deze na afloop weer opnieuw aangeboden worden door de zzp'er, op welk moment deze weer door ons in het online register geverifieerd wordt.

5.    VOG
De verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht voor zorg die valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Duobus voert de controle uit volgens de richtlijnen van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent dat wij geen kopie of scan accepteren en dat het origineel ingezien wordt.

6.    Het landelijk register zorgaanbieders
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 ingegaan en sindsdien moeten alle zorgaanbieders vermeld worden in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Duobus heeft een koppeling met het LRZa register. De vermelding in het register is hiermee opgenomen in onze algehele documenten controle. Zo zijn zowel opdrachtgever als zzp'er er zeker van dat alles in orde is. Net als bij de KVK-controle wordt er periodiek gecontroleerd of de inschrijving in het LRZa nog aanwezig is.

7.    BIG-register
Verpleegkundigen (MBO en HBO) mogen als zodanig alleen aan de slag indien zij zijn ingeschreven in het BIG-register. Duobus heeft een koppeling met het BIG-register en controleert periodiek of de Verpleegkundigen nog ingeschreven zijn. Ook komen eventuele aantekeningen uit het register aan het licht bij deze automatische periodieke controle.

8.    Diplomaregister
Het diploma is een belangrijk document voor zorgverleners. Verzorgende IG en Verpleegkundige zijn bijvoorbeeld beschermde beroepen en dus moet vastgesteld worden of het diploma daadwerkelijk behaald is. Duobus heeft daarom een koppeling met het online diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarmee de zorgverlener in een proces van een aantal klikken het diploma rechtstreeks over kan zetten naar ons platform.

9.    Aansprakelijkheidsverzekering
Werken als zzp'er in de zorg brengt risico's met zich mee. Zo kan er letselschade veroorzaakt worden maar ook schade die voortvloeit uit specifiek medisch handelen. In diverse modelovereenkomsten is de eis van een aansprakelijkheidsverzekering met passende dekking opgenomen als vereiste voor de zzp'er.

10.    Klachtenregeling
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders en dus ook zzp'ers in de zorg een klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De aanbieders hiervan geven een bewijs van inschrijving uit aan de aangesloten leden. Wanneer het bewijs verloopt moet de zzp'er het bewijsstuk vernieuwen. Indien mogelijk wordt dit ook online geverifieerd zoals bij bijvoorbeeld Solopartners het geval is.

Bekijk voor meer informatie onze pagina Pre-employment screening.

Duobus (Webredactie)

De webredactie van Duobus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op Duobus.