€15.000,- voor zorgmedewerkers die in de eerste golf door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt.

woensdag 10 mei 2023

Zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf voor covid-patiënten zorgden, en die vanwege long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen 15.000 euro krijgen. Dat meldt het ministerie van VWS. In het persbericht vertelt het ministerie van VWS het volgende: 'Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor covid-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek zijn en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen financiële steun krijgen.' In dit artikel vertellen we meer over deze vergoeding.

Eenmalige uitkering
De vergoeding is een eenmalige uitkering van 15.000 euro per persoon. Het ministerie wil hiervoor in september 2023 een loket openen waar mensen zich kunnen melden. Het doel is om voor het einde van het jaar de vergoeding uitgekeerd te hebben aan de mensen die hier recht op hebben.

Alleen eerste golf
Het besluit gaat over zorgmedewerkers die veelvuldig voor covid-patiënten zorgden, specifiek in de eerste golf. Volgens het ministerie is dit omdat tijdens de eerste golf nog weinig bekend was over hoe het virus zich verspreidde en wat de risico’s op besmetting en overdracht waren. In deze periode liepen zorgmedewerkers dus een groter risico dan in latere periodes, aldus het ministerie.  

Bonden: ‘Te laat en te weinig’
Vakbond FNV vindt dat de vergoeding “totaal geen recht” doet aan de morele plicht die het kabinet heeft in de richting van zorgverleners. De regeling komt volgens de vakbond veel te laat, is voor een te kleine groep en het bedrag is te laag.

Vakbonden FNV en CNV eisten eerder in een kort geding een vergoeding van de staat van 22.839 euro per persoon voor zorgmedewerkers die in de eerste of tweede golf long covid hebben opgelopen. Deze eis werd echter afgewezen door de rechtbank.

Ministerie: ‘morele verplichting’
Het persbericht van het ministerie stelt: ‘Hoewel de Raad van State naar de werkgever wijst als aansprakelijke partij bij schade ontstaan als gevolg van ziekte opgelopen tijdens het werk, wil het kabinet deze groep zorgmedewerkers vanuit de morele verplichting aanvullend financieel ondersteunen.’

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport licht het besluit toe: ‘Medewerkers in de zorg hebben tijdens de eerste golf onder hoge druk en in onzekere omstandigheden intensief voor covid-patiënten gezorgd. Sommigen van hen zijn toentertijd zelf ook besmet geraakt. Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven. Deze groep willen we ondersteunen.’

Bron: ANP en persbericht Ministerie van Volksgerzondheid, Welzijn en Sport, 28 april 2023

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.