Anderhalf keer zoveel gediplomeerde verpleegkundigen als tien jaar geleden

vrijdag 18 mei 2018

In het jaar 2016/2017 haalden maar liefst anderhalf keer zoveel studenten hun diploma op mbo- en hbo-opleidingen verpleegkunde als tien jaar geleden. De recent afgestudeerden vinden vooral werk in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Explosieve groei
In het studiejaar 2016/2017 was er een explosieve groei te zien in het aantal afstudeerders, nadat er in de drie jaren daarvoor al een lichte stijging te zien was. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2016/2017 in totaal maar liefst 9.400 mbo’ers en hbo’ers afgestudeerd waren in de verpleegkunde. De mbo-opleiding levert iets meer afgestudeerde verpleegkundigen op dan de hbo-opleiding. De verhouding was vorig studiejaar 56% tegenover 44%. Echter, is er in tien jaar bijna niks veranderd in de man-vrouw verhouding op de opleidingen. Op zowel het mbo als op het hbo zijn de vrouwelijke studenten oververtegenwoordigd. 

Duaal studeren 
Veel studenten op deze opleidingen volgen die duaal, dat houdt in dat ze ernaast ook werken. Van de mbo-studenten koos 44% in 2016/2017 voor een duale opleiding en 22% van de hbo-studenten koos hiervoor. Terwijl bij andere opleidingen maar 10% van de mbo-studenten en 2% van de hbo-studenten voor de duale weg kiezen. 

Vooral actief in de verpleging, verzorging of thuiszorg
Ook is er een verandering te zien in waar de afgestudeerden terecht komen na hun studie. Van de gediplomeerden uit 2015/2016 vond 40% werk in de verpleging, verzorging of thuiszorg terwijl tien jaar geleden dat nog maar 20% was. De studenten die in 2005/2006 hun diploma haalden, werken vaker in een ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg dan in de verpleging, verzorging of thuiszorg.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.