Patiënten hebben minder vertrouwen in de zorg

donderdag 24 mei 2018

De patiëntveiligheid is de afgelopen jaren niet toegenomen en het vertrouwen van de patiënten in de zorg is gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

Vertrouwen gedaald  
Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie is gebleken dat de zorg in de ogen van patiënten niet veiliger wordt. Het onderzoek is een replica van een onderzoek uit 2015. Vier op de tien patiënten geeft aan dat ze in de afgelopen twee jaar wel eens ondervonden hebben dat er iets mis ging in de zorg. Dat bleek uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie. Daarnaast is het vertrouwen van patiënten in hun zorgverleners gedaald vergeleken met drie jaar geleden.  

Op de vraag of men zich in veilige handen voelt, antwoordde 43% “altijd” en 44% “meestal”. Drie jaar geleden voelde 46% procent zich altijd in veilige handen en 45% meestal. “De afgelopen jaren zijn er grote inspanningen gedaan om de zorg veiliger te maken. Dat heeft helaas niet geleid tot minder fouten en ook niet tot groter vertrouwen in zorgverleners”, aldus de patiëntenorganisatie.  

Onzekerheid door problemen in de zorg  
Als er een keer iets misgaat in de zorg kan dat ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. Patiënten voelen zich dan nog lang onzeker, krijgen psychische klachten of houden er blijvend letsel aan over.  

Echter, is er ook een klein lichtpunt volgens de Patiëntenfederatie. Volgens de onderzoekers komen zorgverleners er namelijk vaker voor uit dat er een fout gemaakt is en bieden dan ook vaker hun verontschuldiging aan. Ook nemen ze er sneller contact over op met de patiënten. Bij vier op de tien mensen gebeurde dat in de afgelopen twee jaar binnen 24 uur. Drie jaar geleden gebeurde dat bij 34% van de mensen.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.