"What matters to you"-dag in de zorgsector op 6 juni

woensdag 30 mei 2018

Aankomende 6 juni organiseert de zorgsector in België haar tweede “What matters to you”-dag. Op die dag hebben zorgverleners in ons buurland extra aandacht voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor hun cliënten. Ondertussen zijn ook ziekenhuizen die de focus van de actie verbreden en ook aandacht schenken aan de zorgverlener zelf. Nu neemt het STZ (de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg) dit jaar het initiatief om deze beweging ook in Nederland groot te maken.

Deze dag heeft als doel om meer zinvolle gesprekken aan te moedigen en te ondersteunen tussen mensen die gezondheidszorg en sociale zorg verlenen en de mensen, gezinnen en verzorgers die gezondheidszorg en sociale zorg ontvangen.

Internationaal
De “What matters to you”-dag is een internationaal initiatief dat in Noorwegen in 2014 is begonnen. Het initiatief werd al snel opgepikt door andere landen. De actie is vooral symbolisch, het kan beschouwd worden als een feestdag waarop de houding die we elke dag wensen aan te nemen in de kijker gezet wordt. Vorig jaar heeft ook Vlaanderen op initiatief van Zorgnet-Icuro haar eerste editie georganiseerd en het was meteen een succes. 

Betere uitkomsten en grotere tevredenheid
Het achterliggende idee achter dit initiatief is dat patiënt- en familiegerichte zorg belangrijk is omdat het leidt tot betere uitkomsten en een grotere tevredenheid. Wanneer zorgverleners echt luisteren naar de patiënt en zijn of haar familie en wanneer ze focussen op wat voor hen belangrijk is, dan is de kwaliteit beter en voelen de patiënten zich tevreden. Een dergelijke aanpak creëert vertrouwen en dat heeft een grote impact op de kwaliteit van de zorg. Het geeft de patiënt het gevoel dat zijn of haar mening er daadwerkelijk toe doet.

Door mee te doen aan deze internationale “What matters to you?”-dag kunnen we laten zien dat de kwaliteit van de zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit een medisch oogpunt maar dat er ook aandacht besteed moet worden aan de persoonlijke zorgen en behoeften van patiënten.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.