Duobus introduceert de nieuwe module "Achteraf wijzigen"

maandag 11 juni 2018

Duobus introduceert de nieuwe module “Achteraf wijzigen”, waarmee beide partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) na het overeenkomen van opdrachten nog wijzigen door kunnen voeren in de planning, facturering en contractering. De partij die het wijzigingsverzoek binnenkrijgt, kan dit accepteren of weigeren.

Doel van achteraf wijzigen  
Nadat een opdracht is overeengekomen kan het voorkomen dat de tijd en het tarief aangepast moet worden, bijvoorbeeld doordat de planning nog voor aanvang wijzigt of wanneer tijdens de opdracht blijkt dat het anders loopt. Voorheen moest dit opgelost worden met handmatige facturen. Dat is nu niet meer nodig. 

Daarnaast zijn er soms gevallen waarbij opdrachten mondeling worden overeengekomen, die vanaf nu alsnog in Duobus gezet kunnen worden, voor de goede afhandeling van het contract en factuur. 

Tot slot zijn er opdrachten waarbij de exacte duur vooraf nog niet duidelijk is en pas na een wijziging gefactureerd moet worden, deze opdrachten krijgen de eigenschap: Indicatieve tijden.  

Overeenstemming  
Wijzigingen worden altijd in de vorm van een verzoek verstuurd, waarop de andere partij het verzoek kan accepteren of weigeren. Bij het weigeren van een wijzigingsverzoek kun je een reden opgeven waarom je deze weigert. Pas nadat een verzoek geaccepteerd is, wordt de wijziging doorgevoerd. Verzoeken kunnen door zowel de opdrachtgever als zzp’er aangemaakt worden.  

Ook is het annuleren van een opdracht nu onderdeel van een wijzigingsverzoek, dat schept duidelijkheid voor zowel zzp’er als opdrachtgever (voorheen konden zowel de opdrachtgever als zzp’er voor aanvang de opdracht annuleren en de zzp’er achteraf).  

Op het moment dat een wijzigingsverzoek wordt geaccepteerd, wordt er een nieuwe overeenkomst gegenereerd. De oude overeenkomst wordt bewaard en is in de geschiedenis terug te vinden.  

Indicatieve tijden  
Opdrachten waarvan van tevoren niet duidelijk is hoe lang deze precies zullen duren, bijvoorbeeld bij routes, kunnen door de opdrachtgever gemarkeerd worden met de eigenschap Indicatieve tijden. Dat zorgt ervoor dat:
  • De zzp’er voordat hij of zij op een opdracht reageert, weet dat de tijden indicatief zijn
  • De opdracht pas gefactureerd wordt na een geaccepteerd wijzigingsverzoek
Opdrachten in het verleden
Wanneer een opdracht in het verleden wordt aangemaakt, moet de opdrachtgever aangeven wanneer de opdracht mondeling was overeengekomen. Die datum wordt vervolgens meegenomen in de overeenkomst. Dat kan nodig zijn wanneer er snel gehandeld wordt en geen praktische tijd of mogelijkheid was om dit in Duobus overeen te komen. Wel is het nodig om al bij de mondelinge overeenkomst af te spreken dat men werkt volgens de modelovereenkomst zoals die in Duobus staat.

De volledige handleiding is te lezen op https://www.duobus.nl/Achteraf_wijzigen.pdf

Duobus (Webredactie)

De webredactie van Duobus houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op Duobus.