Herregistratie BIG kent nu een specifieke aanpak voor zzp’ers

donderdag 14 juni 2018

Per 1 januari 2019 verloopt de registratie van 160.000 professionals in de zorg. Deze mensen moeten dus actie gaan ondernemen als zij hun registratie wensen te behouden. Inmiddels geldt er voor zzp’ers een aparte route.

BIG registratie
Sinds 1993 bestaat er de wet BIG met als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. De BIG registratie stelt acht beroepen in staat een wettelijk beschermde beroepstitel te voeren. Onder deze beroepen vallen: verpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts, psychotherapeut en verloskundige. Met de BIG registratie mogen deze professionals zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren.

Waarom een herregistratie?
De herregistratie is ingevoerd om het BIG register actueel te houden. Eens in de vijf jaar is het dus nodig dat de professional aantoont over voldoende werkervaring en/of kennis te beschikken om zijn of haar registratie te behouden. De afgelopen weken hebben zo’n 2.000 verloskundigen, 20.000 fysiotherapeuten en 138.000 verpleegkundigen een brief van het BIG register ontvangen. Indien zij geregistreerd willen blijven, moeten zij zich herregistreren. 

Hoe kan ik mij herregistreren?
De eerste eis waaraan je moet voldoen is de werkervaring eis. Dat wordt bepaald op basis van een urennorm. Het kan zo zijn dat het CIBG van een professional een aantal aanvullende stukken ter bewijsvoering vraagt. Het kiezen van de professionals die dit aanvullende bewijs moeten aantonen, vindt steekproefsgewijs plaats. Indien een professional niet aan de urennorm voldoet, is het mogelijk om je te herregistreren mits je aan de scholingseisen voldoet. Het herregistreren duurt maximaal acht weken.

Herregistratie en zzp’erschap
Voor zzp’ers is er een apart formulier dat rekening houdt met de omstandigheden van de zzp’er. Dat formulier vind je hier. Dit formulier moet door een boekhouder of accountant ingevuld worden. Ook zzp’ers moeten hun werkervaring aan kunnen tonen. Het gaat hier om de directe medische zorg aan personen. Door verklaringen van opdrachtgevers of leden van een samenwerkingsverband kun je deze werkervaring aantonen. Indien je rechtstreeks gedeclareerd hebt aan een zorgverzekeraar dan kun je ook deze documenten gebruiken als bewijsmateriaal.

Update
We hebben vanuit Duobus een nieuwe module 'Verklaring gewerkte uren' waarmee zzp'ers een verklaring kunnen opstellen welke gebruikt kan worden als bewijsstuk. Wilt u meer informatie of heeft u feedback dan ontvangen wij die graag op info@duobus.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.