Numerus fixus voor hbo-v opleidingen ondanks personeelstekort

woensdag 20 juni 2018

Voor het studiejaar 2018-2019 stellen meer hogescholen een numerus fixus in voor de opleiding hbo-v. De oorzaak hiervan is een explosieve groei aan studenten en een tekort aan stageplekken.

Stijging aantal hbo-v studenten
Aankomend studiejaar 2018-2019 zullen 10 van de 17 hogescholen een numerus fixus hanteren om zo de groei enigszins te beheersen. In 2013 werd de numerus fixus al eerder ingesteld op veel hogescholen door een explosieve toename aan studenten. Die toename was toen te wijten aan de crisis en een beter imago van de zorg. Ook de afgelopen jaren bleef de instroom van studenten stijgen, van ruim 4.600 in 2014 naar 6.900 in 2017. Vanwege de groeiende vraag naar personeel in de zorg, hebben de ministeries van VWS en OCW eerder al met werkgevers en hogescholen afgesproken om zich zoveel mogelijk in te zetten voor een maximaal verantwoorde groei. De Hbo-raad stelt dat de kwaliteit van de opleiding voorop staat.

Opheffen studentenstops
De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN pleit voor een zo snel mogelijke opheffing van deze studentenstops. Zij vinden dat de hbo-opleidingen in plaats van een ziekenhuisstage een stage zouden kunnen aanbieden die is verdeeld over verschillende sectoren. In de zorg zijn op dit moment namelijk 120 duizend vacatures die gevuld moeten worden. Volgens brancheorganisatie NVZ weten ziekenhuizen die momenteel met een personeelstekort kampen, dat ze zichzelf in de voet schieten als ze niet meer stageplekken regelen. Bij voldoende beschikbare stageplekken is er geen reden om een numerus fixus in te stellen. Fontys Hogeschool besloot eind 2017 om haar numerus fixus terug te trekken omdat zij wel voldoende stageplekken had kunnen regelen.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.