Nieuw keurmerk voor zzp'ers in de zorg

woensdag 27 juni 2018

Vandaag zijn de norm en het certificatieschema gepubliceerd die als basis zullen dienen voor het nieuwe HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg. Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aan te tonen. Deze zzp’ers kunnen met het keurmerk laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg voldoen.

HKZ-keurmerk
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en stelt onafhankelijk en betrouwbaar de kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim dertig branches in Zorg en Welzijn. Het HKZ-keurmerk helpt zzp’ers dus om de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening aan te tonen aan opdrachtgevers en cliënten. Op deze manier hoeven zzp’ers niet meer zelf uit te zoeken hoe ze aan de verplichte wet- en regelgeving moeten voldoen. Als HKZ-keurmerkhouder voldoen ze automatisch aan alle eisen. Opdrachtgevers en cliënten hebben op hun beurt hierdoor de zekerheid dat zzp’ers die voldoen aan het keurmerk kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.  

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus voor zowel zorginstellingen als zzp’ers. Dat houdt in dat je als zzp’er aan dezelfde eisen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van de zzp’ers inzichtelijk maakt. 


"Met het HKZ-keurmerk weet een opdrachtgever direct dat hij met een gedegen ondernemer te maken heeft. We willen de branche van zelfstandigen in de zorg hiermee beter organiseren en ook de terechte zorgen die leven bij de regering het hoofd bieden," Lex Tabak, specialist zzp’ers in de zorg.

Toename regelgeving 
“De wet- en regelgeving voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. Zzp’ers die in de zorg werkzaam zijn, kunnen zich vanaf nu voorbereiden op het certificeringstraject om het keurmerk te verkrijgen. Dat geeft duidelijkheid – want ga er maar aan staan; uitzoeken waar je allemaal aan moet voldoen – en biedt zekerheid richting opdrachtgevers,” aldus Lex Tabak. 

Tot nu toe was er geen manier voor zzp’ers om aan te kunnen tonen dat zij aan alle eisen van de wet voldeden. Met dit keurmerk wordt dit wel mogelijk en als een zzp’er in het bezit is van de certificering heeft hij of zij alles in een keer geregeld. Zzp’ers kunnen zich nu al gaan voorbereiden op de certificering. Vanaf januari 2019 is het mogelijk om aan het certificeringstraject te beginnen. Dit traject doorlopen ze in een online omgeving. Zij moeten dan hun documentatie uploaden en hun bedrijfsinformatie invullen, dit wordt gevolgd door een interview met een Certificerende Instelling. Bij het succesvol doorlopen van dit traject, zijn zzp’ers voor een periode van drie jaar gecertificeerd.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.