Afschaffing numerus fixus in 2019, behalve in Groningen

woensdag 4 juli 2018

Alle hogescholen schaffen de numerus fixus af in het collegejaar 2019-2020 voor hbo-verpleegkunde. Alleen de Hanzehogeschool zal de numerus fixus nog handhaven, echter zal het aantal studenten daar ook toenemen.

Volgens het Landelijke Overleg opleidingen Verpleegkunde (LOOV) hebben de hogescholen dit besloten naar aanleiding van hun advies en een intensief regionaal overleg. Het betreft alle voltijd, deeltijd en duale hbo-opleidingen verpleegkunde.

Numerus fixus in Groningen  
De enige hogeschool die de numerus fixus wel nog zal handhaven is de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. De numerus fixus geldt daar voor de voltijdopleidingen. De reden daarvoor is dat zij de grootste hbo-v van Nederland zijn. Annemerie Hannink, directeur van de Academie voor Verpleegkunde, geeft aan dat zij dit jaar ongeveer 2100 studenten hebben en dus ieder schooljaar al rond de 1900 stageplaatsen moeten vinden. Ondanks dat er niet veel groei meer zit in de plekken in de regio wil Hannink toch samen met het werkveld nadenken over meer stageplaatsen.  

“Ook wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk goed opgeleide hbo-verpleegkundigen de zorg te laten instromen. Daarom zullen wij met de regionale zorginstellingen overleggen of we 50 extra studenten zouden kunnen opnemen voor studiejaar 2019-2020. Maar wat ik weinig hoor in de berichten is dat we ook naar de achterkant van de opleidingen moeten kijken: wat is het uitvalpercentage van de studenten. In 2012 haalde 30% van onze eerstejaars zijn propedeuse, in 2017 was dat 57%. Ik denk dat dit onder meer komt door de numerus fixus. De student moet meer moeite doen om op de opleiding te komen, dus dan krijg je meer gemotiveerde mensen binnen,” zegt Hannink.  

Er moet dus ook gekeken worden naar het aantal studenten dat daadwerkelijk afstudeert. Dit jaar studeren er maar liefst 400 studenten af op de Hanzehogeschool, zoveel afstudeerders hebben ze nog nooit gehad. Ook weet Hannink dat VVT-instellingen in de regio Groningen en Drenthe op zoek zijn naar gelden voor het faciliteren van extra uren en scholing voor werkbegeleiding. “We zijn dus niet alleen bezig om meer stageplaatsen te realiseren, maar ook om de stages zelf te verbeteren. Hopelijk blijven dan nog meer studenten behouden voor het beroep.”

Kritiek op numerus fixus 
Onlangs werd bekend gemaakt dat maar liefst zeven van de zeventien hbo-v’s een studentenstop hebben ingesteld voor het collegejaar 2018-2019. Daarop kwam kritiek van de beroepsvereniging V&VN. Directeur Sonja Kersten zei toen het volgende:
"Wij zien heus dat het een enorme uitdaging is. De kwaliteit van de opleiding, inclusief de stage, moet vanzelfsprekend gewaarborgd zijn. Maar de praktische problemen rond stages en lokalen mogen niet zwaarder wegen dan het maatschappelijke probleem van de enorme personeelstekorten in de zorg, want die hebben negatieve impact op de kwaliteit van zorg."

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.