In verpleeghuizen dreigen wachtlijsten

maandag 9 juli 2018

Door de weigering van minister Hugo de Jonge van VWS om de tarieven aan te passen, dreigen er wachtlijsten in verpleeghuizen. Verpleeghuizen krijgen namelijk te weinig geld voor bewoners met complexe en zware zorgvragen.

De tarieven voor verpleeghuiszorg zijn niet kostendekkend. Verpleeghuizen krijgen te veel geld voor ouderen met een lichte zorgvraag maar te weinig voor mensen met een zware en complexe zorgvraag. Dat blijkt uit het kostenonderzoek van de NZa, zij adviseren de minister om de tarieven aan te passen. Echter, heeft Huge de Jonge van VWS dit advies naast zich neergelegd. Volgens hem zouden verpleeghuizen al voldoende extra geld krijgen. 

Aanpassen van tarieven kost niets
Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) had een motie ingevoerd, die het niet gehaald heeft. Ze kreeg steun van een groot deel van de oppositie maar de coalitiepartijen vormden bij de stemming na afloop van het debat een gesloten front. Ellemeet vindt het teleurstellend dat de minister de tarieven niet wil aanpassen. “Tijdens het debat dachten wij nog dat aanpassing van de tarieven 300 miljoen euro extra zou kosten. Maar nu blijkt na het Kamerdebat dat de herijking niets extra’s kost. De minister zet de Kamerleden op een informatieachterstand door een half uur voor het Kamerdebat een brief te sturen. Dan zou je als Kamer eigenlijk een technische briefing willen. Nu blijkt dat aanpassing van de tarieven dus gewoon binnen het bestaande budget kan. Mijn motie zegt: pas de tarieven aan en zorg voor een eerlijke verdeling. Dat kost geen cent extra,” aldus Ellemeet. 

Wachtlijsten in verpleeghuizen
Het besluit van de minister betekent dat verpleeghuizen zeker tot en met 2019 ongewijzigde tarieven hebben. Daardoor dreigen er volgens Ellemeet wachtlijsten in verpleeghuizen. “In de bekostiging voor verpleeghuizen zit nu een prikkel voor verpleeghuizen om ouderen met een zware zorgvraag te weren. Daar leggen ze op toe, terwijl ze geld overhouden op ouderen met een relatief lichte zorgvraag. Dat probleem lost de minister niet op.”

Extra handen aan het bed
Op de vraag waarom de minister de tarieven niet aanpast ondanks dat het geen extra cent kost, zegt Ellemeet het volgende: “Deze minister zet zwaar in op extra handen aan het bed. Hij heeft net met de sector afspraken gemaakt over hoe zorgkantoren dat gaan controleren. Aanpassen van de tarieven betekent verschuiving van geld tussen locaties en instellingen. Dan wordt het lastig om te controleren of er ook extra personeel is aangenomen.” 

NZa-onderzoek naar kosten in verpleeghuizen
De minister heeft de NZa opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek. De NZa moet daarin bij aanpassing van de tarieven rekening houden met het geld dat is bedoeld voor meer kwaliteit. Ook wil de minister dat de NZa kijkt naar regionale verschillen in kostprijzen. Arbeid en vastgoed zijn bijvoorbeeld duurder in de Randstad. Dat zou dus tot hogere tarieven in de grote steden en lagere op het platteland kunnen leiden. Dat ligt gevoelig binnen de sector. Het NZa-advies moet 1 januari 2019 af zijn. Van eventuele aanpassing van tarieven zal pas op zijn vroegst in 2020 dan sprake zijn.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.