Nederland geen koploper op het gebied van E-health

woensdag 9 oktober 2019

In het onderzoek werd er gekeken naar 14 Europese landen. Nederland kwam hierbij op de achtste plaats terecht en deed het hiermee slechter dan Spanje, Portugal, Engeland, Zweden en Denemarken. De koploper op het gebied van E-health is Estland.

Estland is al sinds de jaren negentig volop bezig met het implementeren van digitale zorgsystemen. Zo zijn Epd’s, patiëntenportals en e-medicatie volledig geautomatiseerd. Ook op Europees vlak kan Estland patiëntendata uitwisselen.
Te veel stakeholders
Allereerst wordt het afstemmen van de Wet op het landelijk epd in 2011 genoemd. Het zorgbeleid is zo complex en er is een gebrek aan regulering en duidelijkheid. Dit komt doordat er vele partijen bij betrokken zijn, zoals publieke en private organisaties, overheden, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en belangengroepen. Het zijn allemaal stakeholders die van zich laten horen. Hierdoor blijven beslissingen vanuit de politiek uit.
Technische problemen
Naast de vele partijen die betrokken zijn bij deze beslissingen is Nederland ook nog niet klaar voor het gebruik van E-health. De infrastructuur is nog niet af en dit heeft als gevolg dat Nederland achterblijft. In het meest gunstige geval zal een landelijke infrastructuur over een paar jaar een minimale gegevensuitwisseling bieden.
Te kort aan kennis
Bovendien is er een te kort aan kennis bij het publiek. Vragen die nog onbeantwoord zijn voor hen zijn; welke mogelijkheden heeft de patiënt, wat zijn de voor- en nadelen? Deze vragen blijven ook nog onbeantwoord, want er zijn nog geen landelijke campagnes die de mogelijkheden van E-health laten zien.
Progressie
Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat Nederland bereidwillig is om zich te ontwikkelen op het gebied van E-health. Daarin spelen het MedMij programma en het kennisinstituut Nictiz een grote rol. Volgens het onderzoek is er in de afgelopen twee jaar al veel gedigitaliseerd in de zorg. Zo is de infrastructuur al enorm verbeterd en kent Nederland een cliëntgeoriënteerde aanpak. Dit betekent dat Nederland altijd handelt vanuit het belang van de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in eigen data, stimulatie van zelfzorg en gegevenswisseling van digitale gezondheidsdata.

Kortom er is goede hoop! Patiënten hier in Nederland worden goed beschermd, de infrastructuur verbetert en de bereidwilligheid is aanwezig. Samen kunnen we die extra stap zetten richting E-health!

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.