Zorgkosten opnieuw grootste post

donderdag 10 oktober 2019

Het kabinet waarschuwt opnieuw voor stijgende zorguitgaven. Volgens de minister zijn zelfs extra stappen om de betaalbaarheid in de hand te houden niet uit te sluiten. Om deze reden wordt er momenteel gekeken naar welke handelingen er nodig zijn om meer grip te krijgen op de zorgkosten en de uitgaven te beperken.

Grootste kostenpost
In Nederland zijn de netto zorguitgaven 71 miljard euro per jaar. Als we de eigen bijdragen meerekenen komen we uit op 85 miljard euro. In de praktijk betekend dat de gemiddelde volwassen Nederlander tegenwoordig via premie en belastingen zo’n 5490 euro aan de zorg betaalt. De verwachting is dat deze uitgaven blijven stijgen. Om deze redenen wordt er in kaart gebracht welke stappen er genomen moeten worden om deze kosten te beperken.
Eerste stappen
Er is een commissie ingesteld die gaat kijken hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil gehouden kan worden. Dit is een van de eerste stappen van het kabinet. Zij verwachten eind dit jaar verslag uit te brengen. Bovendien is de Sociaal Economische Raad gevraagd om de gevolgen te verkennen van de stijgende zorgkosten voor de arbeidsmarkt en economie. Bovendien is hen gevraagd om een voorspelling te doen van de kosten bij ongewijzigd beleid. Daarnaast moet de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kijken welke inzichten ons op weg helpen naar beheersing van de zorguitgaven. Als laatste vraagt zorgminister De Jonge partijen om al hun ideeën voor het indammen van de zorgkosten op tafel te leggen. Met al deze nieuwe inzichten hoopt de minister in de toekomst de zorgkosten onder controle te krijgen!

Bron: Telegraaf

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.