Accreditatiepunten

vrijdag 27 december 2019

Elke dag worden er nieuwe methodes onderzocht, ontwikkeld en toegepast. Belangrijk is dat jij als zorgverlener op de hoogte blijft van deze nieuwe technieken. Dit kan je op verschillende manieren doen, zoals een cursus, workshop of een opleiding volgen. Duobus biedt allerlei cursussen, e-learnings en scholingen aan en heeft ze allemaal voor jou op een rijtje gezet. Deze cursussen worden geaccrediteerd en leveren jou punten op. Maar hoe werkt dit systeem eigenlijk en wanneer krijg je punten?

Het Kwaliteitsregister
Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vast kunt leggen wat je doet aan deskundigheidsbevordering.

Eisen
Als je in een periode van 5 jaar minimaal 184 uur besteedt aan deskundigheidsbevordering, dan beschik je over voldoende kwaliteit om je vak uit te oefenen, aldus beroepsvereniging V&VN. Van die 184 uur kun je als verpleegkundige 104 uur naar eigen keuze invullen en als verzorgende 124 uur. De overige uren (minimaal 80 als verpleegkundige en minimaal 60 als verzorgende) moet je besteden aan geaccrediteerde cursussen, opleidingen of congressen: die zijn gekeurd en van voldoende niveau bevonden door een onafhankelijke accreditatiecommissie.

Volg je geaccrediteerde scholing, dan voert de aanbieder presentie op en zo worden geaccrediteerde punten automatisch in je dossier bijgeschreven. De overige deskundigheidsbevorderende activiteiten moet je zelf opvoeren in je portfolio.

Is 184 uur veel? Dat valt mee: omgerekend is het zo'n 3 uur per maand. Bovendien doe je waarschijnlijk al van alles aan je professionele ontwikkeling en ben je al een eind op weg: bijscholing, intervisie, intercollegiale toetsing, klinische lessen, casusbespreking, protocol- of richtlijnontwikkeling, het lezen van vakliteratuur, het volgen (organiseren) van een congres, verzorgen van een lezing, actief zijn binnen een VAR: dit alles telt mee.

Jeugdzorg
Voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming is er het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De cursussen hierop gericht zijn dan ook geaccrediteerd bij het SKJ.

Wil jij je nou verder ontwikkelen of moet je nog een aantal punten halen? Kijk dan op duobus.nl/cursussen.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.