Lonen in de zorg omhoog zorgt voor groot dilemma

vrijdag 27 december 2019

Het nieuwe cao-akkoord voor de ziekenhuizen zou ongeveer 210 miljoen euro kosten op een ‘winst’ van 274 miljoen euro. Het nieuwe akkoord brengt serieuze risico’s met zich mee voor ziekenhuis die al in de gevarenzone zitten. Het NVZ ziet deze risico’s ook, maar ziet ook wat het op kan leveren.

Hoge werkdruk
Chris Van den Haak, partner bij BDO Accountants & Adviseurs en opsteller van de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, vertelt in een interview dat hij aan de ene kant begrijpt dat de ziekenhuisbesturen akkoord zijn gegaan met acht procent meer salaris in twee jaar en financiële verbeteringen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij vertelt “de werkdruk is hoog, de arbeidsomstandigheden zijn moeilijk en dan wil je daar als werkgever iets tegenover stellen. Maar ja, als je als ziekenhuis de kostenverhoging niet vergoed krijgt, bovenop de beperkte groeiruimte van de omzet, dan kun je daarmee wel een reorganisatie over je af roepen. De zorgsector: het blijft een wonderlijk stelsel.”

Het dilemma
De NVZ ziet de financiële risico’s. Daarentegen zien zij ook veel voordelen en mogelijkheden die het akkoord met zich mee brengt. Zo willen ze mensen in de zorg belonen voor hun werk en hen compenseren voor de onrust die zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld.
Dit belonen willen ze gaan door per ingang van 1 januari 2020 de lonen met 5% te verhogen. Bovendien willen ze een eenmalige bruto uitkering geven va €1200,00. In 2021 ontvangen de zorgverleners volgens het akkoord nogmaals een loonsverhoging van 3%. Daarnaast zullen medewerkers ook beter betaald krijgen voor onregelmatige diensten.
Ook kunnen co-assistenten per ingang van 1 januari onkosten declareren tot €100,00 per maand. Bovendien stijgen de leerling-salarissen behoorlijk! Met name voor leerlingen op kwalificatieniveau 4 en 6. Voor hen gaan namelijk de lonen ongeveer met 10% omhoog.
Het doel van dit principe-akkoord is om het werk aantrekkelijker te maken. Het NVZ heeft aangekondigd nog onderzoek te doen naar een beter arbeidsmarktbeleid om er voor te zorgen dat het beste resultaat wordt behaald.
Ondanks deze verbeteringen ging de champagnefles niet open. Het doel is om onrust weg te nemen, maar doordat ziekenhuizen door dit akkoord in financiële problemen komen, is de kans groot dat de onrust weer terugkeert. Ook dit beseft het NVZ goed. Met name ziekenhuizen die zich al in de gevarenzone bevinden zullen het zwaar krijgen door dit akkoord. De ziekenhuizen herhalen daarom hun oproep voor financiële steun aan het ministerie van VWS, en de zorgverzekeraars. In augustus deden ze hetzelfde voor een bedrag van 200 miljoen, maar omdat het cao-akkoord iets duurder uitpakt, is dat nu 210 miljoen euro. De NVZ beaamt het dilemma van Van den Haak: ‘Het is een duivels dilemma’, aldus de woordvoerder.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.