Financieringsmogelijkheden in de zorg. De NVZ & de FMS zetten het voor jou op een rij.

donderdag 13 februari 2020

Er is meer financiering mogelijk voor behandelingen buiten het ziekenhuis dan menigeen denkt. Brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) wijzen de weg in subsidieland.

Wanneer ziekenhuizen hun zorg verplaatsen en medisch specialisten buiten de muren van de ziekenhuizen gaan werken, verliezen zij doorgaans inkomsten. Toch is wel degelijk geld te vinden, zo stellen de NVZ en de FMS. NVZ-voorzitter Ad Melkert vertelt “Er zijn reeds veel goede initiatieven in het kader van de juiste zorg op de juiste plek, helaas merken we dat de bekostiging nog te vaak als knelpunt wordt ervaren. Het is van belang dat alle middelen die er zijn, optimaal worden benut.” Daarom hebben de FMS en de NVZ de verschillende vormen van financiering op een rijtje gezet. Wij hebben ze kort voor je samengevat en in dit artikel geplaatst.
Subsidies voor zorg
Kosten voor projectuitvoering of investeringen in technologie, die niet kunnen worden gefinancierd in de dbc-systematiek, zijn soms wel op andere manieren te dekken. Zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen voor een bedrag uit de pot transformatiegelden. Zo kunnen er bij ZonMW vouchers en subsidies aangevraagd worden. Wel het het NZA een beleidsregel, waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars innovatieve zorgprestaties kunnen financieren. Deze is inmiddels wel bekend bij velen, maar wist jij dat de stichting kwaliteitsgelden medisch specialisten ook projecten financiert voor projecten voor juiste zorg op de juiste plek?
E-health
Sinds 1 maart 2019 bestaat de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die met een inkoper willen samenwerking aan het opschalen en borgen van bestaande e-health oplossingen. Deze regeling is sinds 1 februari 2020 uitgebreid.
De Stimuleringsregeling E-health Thuis is sinds 1 februari 2020 uitgebreid. Er komt een extra subsidie van maximaal 20.000 euro als optionele voorfase van de SET. Dit geld is bijvoorbeeld te gebruiken voor het opstellen van een concreet activiteitenplan. Verder gaat het minimale subsidiebedrag omlaag van 125.000 euro naar 50.000 euro. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten en de huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.