Steun voor zorgverleners

zondag 31 mei 2020

Fysiotherapeuten, kraamverzorgenden en wijkverplegers zitten momenteel met minder of zelfs zonder werk. De ACM maakt dinsdag bekend dat deze groepen nu gesteund mogen worden door de verzekeringen.

Verzekeraars hadden de ACM gevraagd of dergelijke steun geboden mocht worden, met het oog op concurrentieregels. De toezichthouder stemt daarmee in, om zo de zorg in stand te kunnen houden.

"We moeten er niet aan denken dat een deel van de zorg straks wegvalt doordat zorgaanbieders nu het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat levert niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn schade op", aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een interview met NU.nl

De steun zal bestaan uit een continuïteitsbijdrage die gebaseerd is op een vast percentage van de omzet die van de zorgverzekeraar komt. Met deze bijdrage kunnen zij vaste lasten zoals huur en personeelskosten betalen. Indien een zorgverleners in acute financiële nood verkeerd kan het een vooruitbetaling aanvragen.
Voor meer informatie kun je terecht op: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-zorgverzekeraars-mogen-gezamenlijk-zorgaanbieders-financieel-steunen-tijdens-coronacrisis

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.