Blijvende innovaties na Coronacrisis

donderdag 25 juni 2020

Sinds 1 maart 2020 kent onze zorg een nieuwe doelgroep, namelijk mensen die (vermoedelijk) het Coronavirus hebben. Sindsdien is de hele zorg in rep en roer om met innovaties te komen om deze groep zo goed mogelijk te helpen. De verwachting is dat sommige van deze talrijke innovaties ook na de crisis zullen blijven. Wij zetten acht innovaties op een rij op basis van een artikel van Guus Schrijvers.

1. Testlocaties
Het Coronavirus zal op lange termijn in ons systeem blijven, aldus een rapport van de RIVM-leiding. Deze nieuwe patiëntengroep meldt zich met de eerste verschijnselen bij een GGD en kan zich vervolgens laten testen op een testlocatie. Deze locaties zullen naar verwachting voor een langere periode nodig zijn.
2. Eerstelijnscoronaklinieken
Momenteel melden veel burgers zich bij een huisarts, maar in een aantal regio’s zijn inmiddels aparte eerstelijnscoronaklinieken opgezet. De reguliere eerstelijn blijft dan beschikbaar voor niet-coronapatiënten.
3. Cohortverpleging
Een aantal van de besmette patiënten wordt doorverwezen naar het ziekenhuis en bij een groter aantal patiënten in een ziekenhuis of op een afdeling biedt cohortverpleging meer doelmatigheid. Guus Schrijvers vertelt in zijn blog op Zorgvisie.nl dat hij verwacht dat instellingen deze methode blijven toepassen.
4. Van OK naar IC
In een IC is de luchtdruk lager dan daarbuiten. Virussen van de IC-patiënten hebben dan minder kans over te waaien naar de rest van het ziekenhuis. Op een OK is de luchtdruk juist hoger. Virussen van buiten de OK hebben dan minder kans binnen te dringen. Indien OK’s de luchtdruk kunnen aanpassen (lager dan wel hoger dan de omgeving) kunnen ze enigszins als IC functioneren in geval van rampen.
5. Corona-revalidatieprogramma
Corona-revalidatieprogramma’s zijn voor de patiënten die verzwakt zijn na hun verblijf op de IC. Momenteel hebben niet alle revalidatiecentra’s en verpleeghuizen een speciaal programma voor Coronapatiënten, maar de verwachting is dat enkele regio’s over dit soort programma’s gaan beschikken.
6. Palliatieve zorg voor terminale coronapatiënten
Er zijn coronapatiënten die thuis of in een hospice willen overlijden. Dat vereist specifieke competenties van zorgprofessionals, aldus hoogleraar palliatieve zorg Saskia Teunissen. De behoefte daaraan blijft bestaan.
7. Beeldbellen met intelligente vragenlijst als voorkeursoptie
Om de vraag naar acute zorg op een verantwoorde manier terug te dringen wordt beeldbellen op poliklinieken en huisartsenposten ingezet. Deze methode heeft zich al in verschillende pilots bewezen, zowel in Nederland als in het buitenland. Deze aanpak zorgt ervoor dat we ook de reguliere zorg overeind kunnen houden bij een nieuwe golf of bij een uitbraak van een ander virus.
8. Rampenplannen bijstellen
De rampenplannen van ziekenhuizen zijn nu vooral gericht op flitsrampen (terroristische aanslag, brand, ontploffing, groot verkeersongeluk) en niet op slowmotionrampen (pandemie, ontploffing kerncentrale (Tsjernobyl) en overstromingen (Betuwe, 1995). Die rampenplannen zouden voortaan ook op slow motion rampen moeten ingaan.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.