Wat houdt de Wabvpz precies in?

dinsdag 14 juli 2020

Wat een gekke afkorting he? Je zou bijna denken dat het hier om een spelfout gaat, maar het is de afkorting van de nieuwe Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Per ingang van 1 juli 2020 gelden er drie nieuwe artikelen binnen de Wabvpz. In dit artikel leggen wij je uit wat voor impact dit heeft op jou!

Inzicht in cliëntendossier
Per ingang van 1 juli is het verplicht om kosteloos inzage te geven in het cliëntendossier. Deze elektronische inzage gebeurt via beveiligde online zorgportalen, zoals bijvoorbeeld de ECD, of digitaal bij de zorgaanbieder.

Online afschriften
Vanaf deze datum is het ook verplicht om kosteloos online afschriften te verstrekken.
De vorm waarin je deze elektronische afschriften beschikbaar stelt is niet voorgeschreven.
Dit kan bijvoorbeeld met een PDF. Let er wel op dat je dit afschrift binnen een beveiligd systeem verstuurd.

Kortom, je moet elektronische inzage kunnen bieden. De vorm hiervan kies je als zorgverlener zelf.

Logging
Voor medische gegevens die beschikbaar zijn via een elektronisch uitwisselingssysteem geldt vanaf 1 juli dat helder moet zijn wat de herkomst van de gegevens is en wie welke informatie op welk moment heeft ingezien. Dit wordt ook wel logging genoemd. Het betekent dat wordt vastgelegd:

-    Wie bepaalde informatie op welke datum beschikbaar heeft gesteld.
-    Wie bepaalde informatie op welke datum heeft ingezien of opgevraagd.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.