Bonus Coronavirus: Krijg jij deze bonus wel of niet?

woensdag 15 juli 2020

“Maak zelf een goede afweging wie recht heeft op de bonus vanwege de coronacrisis.”, dit was de vraag van Minister De Jonge aan de werkgevers en opdrachtgevers. Volgens de brancheverenigingen is het erg lastig om te bepalen wie er wel recht heeft op een bonus en wie niet, want er zijn nog geen criteria. De brancheverenigingen gaven dan ook op NOS.nl aan dat het aan de overheid is om te bepalen welke zorgverlener de bonus van €1.000,00 netto krijgt en welke niet.

"Alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken"
Er was veel onduidelijkheid of de bonus ook beschikbaar gesteld zou worden voor zelfstandigen in de zorg. De kamerbrief stelt "alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken", hebben recht op de bonus.

"Op het moment dat de bonusregeling in werking is getreden, kunnen zorginstellingen een aanvraag indienen voor hun werknemers en zzp-ers, die de afgelopen tijd een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de bestrijding en het opvangen van de corona- pandemie." Het lijkt er op dit moment op dat de verdeling van de bonus vooral via werkgevers en opdrachtgevers wordt verdeeld.

Deze zomer in gesprek
Er lopen al gesprekken over het kader en de criteria. Het ministerie vertelt dat ze deze zomer in overleg gaan met de opdrachtgevers en de criteria gaan uitwerken. Wel is het volgens de minister zaak dat werkgevers zelf gaan kijken hoeveel zorgverleners en/of welke zorgverleners voor de bonus in aanmerking komen.

Snelle uitkering van de bonus
Uiterlijk 1 oktober gaat er een loket open waar opdrachtgevers aanvragen in kunnen dienen. De uitvoeringsorganisatie van de overheid, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), bekijkt hoe iedere zorgverlener waarvoor een aanvraag is ingediend, snel de bonus kan ontvangen.

Wie en wanneer een bonus krijgt, blijft voor nu onduidelijk. Wel zijn er de stappen gezet om criteria op stellen en loketten te openen.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.