Jeugdwet (e-learning)

Praktische info

Categorie
Wet- en regelgeving
Lesvorm
E-learning
Kosten
€ 25
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366.000 jongeren jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 12 jongeren. Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet die in 2015 is ingevoerd. Deze e-learning gaat over de Jeugdwet en biedt professionals en managers/bestuurders kennis die volgens de wetgeving nodig is om verantwoord jeugdhulp te bieden.

In de e-learning Jeugdwet wordt allereerst de achtergrond van de wet behandeld. Hoe is de huidige Jeugdwet tot stand gekomen, voor wie is de wet bedoeld en om welke ondersteuning gaat het? Vervolgens wordt er ingegaan op de kwaliteitseisen die gelden in de Jeugdwet en waar alle jeugdhulpaanbieders aan moeten voldoen. Daarna leer je over het Kwaliteitskader Jeugd en het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Als extra kun je in deze e-learning lezen over de toezicht en handhaving van de IGJ en de beroepsregistratie in het SKJ-register.

Voor wie


Voor professionals werkzaam binnen de Jeugdzorg waaronder bestuurders, managers en jeugdhulpverleners.

Leerdoelen


Na het volgen van deze e-learning heb je inzicht verkregen in:
• De achtergrond en doelstellingen van de Jeugdwet
• De kwaliteitseisen in de Jeugdwet
• Het Kwaliteitskader Jeugd
• De norm voor verantwoorde werktoedeling
• De toezicht en handhaving van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
• De beroepsregistratie SKJ

Over de docent


Lieke Brons is kwaliteitsconsultant en auditor Jeugd en Wmo. Zij is als zzp’er aan verschillende jeugdhulpaanbieders verbonden, waaronder aan Coöperatie Dichtbij U.A. Lieke is een vaste docent van Scholing Dichtbij, zij verzorgt o.a. incompanyscholingen over medicatieveiligheid en wet- en regelgeving.

Duur

1 uur en 20 minuten

Prijs

€ 25,00 (leden Dichtbij € 18,75)

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag

Trailer


Benieuwd geworden naar de e-learning Jeugdwet? Bekijk hier de trailer van deze e-learning.
Deze video wordt gehost door YouTube (www.youtube.com). Als je klikt op deze afbeelding wordt de video geladen en ga je akkoord met de voorwaarden van YouTube.

Lessen in deze cursus

  MODULE 1: INTRODUCTIE

  1.1 Introductie van de e-learning
  1.2 Inleiding
  1.3 Achtergrond en doelstellingen van de Jeugdwet
  1.4 Voor wie geldt de Jeugdwet?

  MODULE 2: KWALITEITSEISEN IN DE JEUGDWET

  2.1 Introductie
  2.2 Verantwoorde hulp bieden
  2.2.1 Uitvoering hulp
  2.2.2 Veiligheid
  2.2.3 Leefklimaat
  2.2.4 Cliëntenpositie
  2.2.5 Bestuurlijke organisatie
  2.2.6 Thema's verantwoorde hulp
  2.3 Familiegroepsplan
  2.4 Kwaliteitssysteem
  2.5 Meldplicht calamiteiten en geweld
  2.6 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  2.7 Vertrouwenspersoon
  2.8 Klachtenregeling
  2.9 Cliëntenraad
  2.10 Maatschappelijke verantwoording
  2.11 Afsluiting
  2.12 Kennisvragen

  MODULE 3: KWALITEITSKADER JEUGD

  3.1 Introductie
  3.2 Inleiding Verantwoorde toewerkdeling
  3.3.1 Afwegingskader voor inzet (niet-)geregistreerde professionals
  3.3.2 Afwegingskader voor inzet (niet-)geregistreerde professionals
  3.4 Inzet van een geregistreerde professional
  3.5 Inzet van een niet-geregistreerde professional
  3.5.1 Onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional
  3.5.2 In combinatie met een geregistreerde professional
  3.6 Afwegingsgebied
  3.7 Afsluiting
  3.8 Kennisvragen

  MODULE 4: TOEZICHT EN HANDHAVING

  4.1 Introductie
  4.2 Inleiding Toezicht en handhaving
  4.3 Medicatieveiligheid (niet bij ambulante begeleiding)
  4.4 Structurele veiligheidsinschatting en -beoordeling
  4.5 Stabliteit
  4.6 Vakbekwaamheid
  4.7 Integrale hulp aan gezinnen
  4.8 Kennisvragen

  MODULE 5: KWALITEITSREGISTER JEUGD

  5.1 Introductie
  5.2 Inleiding SKJ-registratie
  5.3 Waarom registreren in het register?
  5.4 Eisen aan herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional
  5.5 Kennisvragen

  MODULE 6: EINDTOETS

  6.1 Introductie
  6.2 Eindtoets

  MODULE 7: AFSLUITING

  7.1 Afsluiting
  7.2 Beoordeling van deze e-learning
  7.3 Einde van de e-learning